ฟอร์เรสเตอร์ยกให้เรดแฮทเป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบนระบบโมบาย (Mobile Infrastructure Services)

เรดแฮทได้รับการชื่นชมอย่างสูงในการสนับสนุนให้เกิดความแข็งแกร่งในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลในองค์กร (enterprise data connectivity) การทำซิงโครไนเซชั่นแบบออฟไลน์ (offline synchronization) และวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่าคู่แข่งในเรื่องทิศทางของอนาคต

ประเทศไทย – 19 ตุลาคม พ.ศ.2558 – เรดแฮท อิงค์ (NYSE:RHT) ผู้นำในโซลูชั่นโอเพ่นซอร์สประกาศว่าได้รับการยกย่องจากฟอรเรสเตอร์ รีเสิร์ช (Forrester Research) ให้เป็นผู้นำในรายงานการวิจัยเรื่อง “The Forrester Wave™: Mobile Infrastructure Services ,Q3 2015”  โดยได้รับคะแนนสูงสุดเหนือกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน – ในรายงานฉบับนี้แต่ละบริษัทจะถูกทำการประเมินในเรื่องของวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคต ความพึงพอใจของลูกค้า อัตราการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด และพันธมิตรทางธุรกิจ

ฟอร์เรสเตอร์ทำการประเมินเรดแฮทจากผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอล่าสุด กลยุทธและชื่อเสียงในตลาด โดยให้คะแนนเรดแฮทสูงสุดเป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบนระบบโมบาย โดยชื่นชมการที่เรดแฮทสนับสนุนให้เกิด “ความแข็งแกร่งในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลในองค์กร (enterprise data connectivity) การทำซิงโครไนเซชั่นแบบออฟไลน์ (offline synchronization) และวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่าคู่แข่งในเรื่องทิศทางของผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคตที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ลูกค้าเสมอ”

ฟอร์เรสเตอร์ดำเนินการวิจัยเบื้องต้นโดยการทำรายชื่อบริษัทผู้ค้าที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมดในตลาด จากนั้นทำการคัดเลือกรายชื่อขั้นสุดท้ายโดยดูความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการ ความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้า  และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า หลังจากนั้นนำรายชื่อบริษัทผู้ค้าดังกล่าวมาประเมินกับหลักเกณฑ์ทั้งหมด 112 หลักเกณฑ์ที่ฟอรเรสเตอร์กำหนดไว้ เพื่อตัดสินให้คะแนนสุดท้ายออกมาแล้วนำมาเปรียบเทียบจัดลำดับกัน

ในเดือนตุลาคมปีนี้ เรทแฮททำการเร่งเข้าสู่ตลาดโมบิลิตี้ระดับองค์กรขนาดใหญ่ด้วยการเข้าควบรวมกิจการกับ FeedHenry ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับแอฟพิเคชั่นบนระบบโมบายด้วย Mobile Backend-as-a-Service capability ระดับแนวหน้า และเรดแฮททำการขยายผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไม่หยุดยั้งเข้าไปในตลาดการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบนระบบโมบายโดยมีวิสัยทัศน์ในเรื่องโมบิลิตี้สำหรับระดับองค์กรขนาดใหญ่ที่นำตลาดเหนือคู่แข่ง การดำเนินการพัฒนาขยายความสามารถอย่างต่อเนื่องให้กับ Red Hat  Mobile Application Platform และทำการร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธกับ Samsung Business Services

คำพูดสนับสนุน

กล่าวโดย Cathal McGloin รองประธานฝ่าย Mobile Platforms ของเรดแฮท

“การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของระบบโมบายบนหลากหลายแพทฟอร์มกำลังมีบทบาทที่สำคัญถึงขั้นความอยู่รอดขององค์กร อันเนื่องมาจากมันทำให้สามารถทำธุรกิจได้ในโลกที่พนักงานและลูกค้าขององค์กรทุก ๆ คนล้วนมีอุปกรณ์โมบายติดตัว  ในปัจจุบันผู้นำทางธุรกิจในทุก ๆ อุตสาหกรรมล้วนให้ความสำคัญกับการทำโครงการที่เป็นโมบายใหม่ ๆ เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พนักงานของตนและสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาด แผนกไอทีจะช่วยให้องค์กรได้รับการตอบสนองความต้องการนี้ได้โดยพัฒนาและเชื่อมโยงบริการต่าง ๆ ขององค์กรบนโมบายเข้าด้วยกัน เรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในเรื่องนี้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ exteen

posted on 09 Sep 2015 19:05 by adminredhat

เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก